Spring naar de inhoud
Het side panel voor taken

Het side panel voor taken

  Tussen de reeds bestaande velden ‘Processen’ en ‘Documenten’ vinden we nu ook het tabblad ‘Taken’ weer in het 360 view overzicht.

  Net als bij de andere tabbladen zijn er bovenaan filters die het mogelijk  maken om de selectie naar wens aan te passen.

  Zo kan u selecteren op volgende filters:

  • Status
  • Business domein
  • Type taak
  • Departement
  • Kernwoord

  Vervolgens kan u de lijst  ook selecteren op type taak, creatiedatum, datum van laatste actie en vervaldatum.

  Wanneer u diverse filters geselecteerd heeft, krijgt u het resultaat in het 360 graden overzicht.

  Door op de link ‘naar de takenlijst’ te klikken opent er zich een nieuw tabblad en komen we terecht in de takenlijst. Ook hier nemen we het resultaat van de geselecteerde filters waar.

  We keren terug naar de geselecteerde filters op het 360 graden overzicht. Bij het klikken op het ‘+’-teken opent het side panel zich.

  Het side panel bevat meer informatie over het desbetreffende proces. Een overzicht:

  1 – Type taak: door op de link te klikken opent de taak zich in een ander tabblad in je webbrowser

  2 – titel van de taak

  3 – Datums (creatiedatum, vervaldatum…)

  4 -Tabblad ‘Proces’ : dit is het proces waartoe de taak behoort. Door op het proces te klikken opent het proces in een ander tabblad van je webbrowser.

  5 – Tabblad ‘documenten’: indien de taak 1 of meerdere documenten bevat met de status definitief of indexatie lopende dan zijn deze hier waar te nemen. Meer informatie volgt verder op.

  6 – Sluiten: met deze knop sluit je het side panel

  7- Gebruik de pijltjes om naar de volgende taak te gaan of terug te keren naar de vorige taak uit de lijst.

  8- Is de taak actief of afgesloten?

  9 – Aan wie deze taak is toegewezen

  10 – De status. In dit geval een ‘na te kijken’ taak

  Extra informatie punt 5 : Het Tabblad ‘documenten’ geeft  documenten weer met status ‘definitief’ of ‘indexatie lopende’ voor deze taak. Door op de link van het document te klikken opent er een tabblad in je webbrowser naar het detail van het document.  Klik je op ‘Alle documenten bekijken’ dan kom je terecht in de full view van de documenten van de taak.

  Opmerking: Indien de taak geen documenten bevat of documenten die niet de status definitief ofindexatie lopende hebben dan zal volgende boodschap getoond worden.

  Wanneer de taak meer dan 20 documenten telt, dan gaan er 20 documenten weergegeven worden in de sidepanel.

  Om de andere documenten te kunnen raadplegen volstaat het om op de link ‘bekijk de detailweergave’ te klikken van de boodschap bovenaan de documententab.

  We komen terecht in de full view van de documenten van de taak.

  WORKPROC-5542,5543