Spring naar de inhoud
Verzendingen: meer suggesties van betrokken entiteiten

Verzendingen: meer suggesties van betrokken entiteiten

    Bij een verzending van een document werden tot voor kort enkel de ‘oorsprong’ en de ‘aangaande’ van het document voorgesteld in het veld ‘Geadresseerde’.

    Vanaf nu zullen alle entiteiten gelinkt in het proces waar het document zich bevindt, voorgesteld worden in het veld ‘Geadresseerde’ met een maximum van 10 entiteiten.

    Voorbeeld: Stel dat een document 5 geadresseerden heeft, 3 hoofdentiteiten op taakniveau en 3 andere entiteiten met een andere rol dan hoofdentiteit dan zullen er bij een verzending volgende entiteiten worden weergeven: 5 entiteiten document, 3 hoofentiteiten en de 2 oudste entiteiten met een andere hoedanigheid binnen de taak.