Spring naar de inhoud

Wave, de virtuele werkomgeving voor
een efficiënt taak- en procesbeheer

Je hoeft niet meer van het ene scherm naar het andere te gaan om een tool, een dossier, een formulier, een toepassing te vinden… Wave geeft je een volledig overzicht van een dossier in een geïntegreerde omgeving. Iedereen heeft zicht op dezelfde informatie. Dubbel werk is definitief verleden tijd.

Centralisatie van gegevens en dossiers

Nooit meer in silo’s werken!
Met Wave wordt informatie van alle verschillende afdelingen gedeeld. Alles slechts één klik verwijderd, in een productievere omgeving.

Superieure efficiëntie

Vlugger en goedkoper werken. Wave automatiseert je verschillende dagelijkse taken maximaal. Gesorteerd op prioriteit en belangrijkheid. Met een volledig overzicht van het werk van je collega’s.

Een systeem in constante evolutie

Wave is ontworpen om zich aan te passen aan de voortdurend veranderende behoeften. De maatschappelijke behoeften en dus ook die van jezelf. Het helpt je om vooruitgang te boeken in je werk.

Een toepassing speciaal voor instellingen

Wave is een product van de RSZ dat ontwikkeld is door Smals. Het vindt zijn oorsprong in de realiteit en operationele uitdagingen van de instellingen van de sociale zekerheid. Ontwikkeld met hen en voor hen.

RSZ

Wave centraliseert de persoonlijke taken en biedt eenvoudige toegang tot nuttige toepassingen en documenten, met een algemeen overzicht (360°) van de dossiers. Door afdelingen te verbinden, geeft Wave elke medewerker een identiek beeld van een dossier. Dit is een essentiële voorwaarde voor het gemakkelijk verdelen van taken tussen collega’s als onderdeel van gezamenlijk dossierbeheer.

In plaats van een gedeeltelijke en geïsoleerde benadering van de werkelijkheid, geeft Wave je een overzicht van alle processen, documenten en informatie die zijn gekoppeld aan een entiteit. Een panoramisch zicht dat je efficiëntie bij het opvolgen van acties verhoogt.

Wave optimaliseert je werkomgeving met functies die zijn afgestemd op de behoeften van elke werknemer.
Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van elke dienst.

Algemeen adviseur AD VII Overzeese sociale zekerheid, zeevarenden en Maribel

Alle aanvragen creëren een taak of een proces in Wave waardoor al deze dossiers centraal opgevolgd kunnen worden. Voor de dienstverantwoordelijken en het management biedt dit het voordeel dat er een zicht is op de werklast, op alle openstaande dossiers en taken en de dringendheid hiervan. Het aantal dossiers in stock kan constant opgevolgd worden en er kan proactief ingegrepen worden indien de een bepaalde doelstelling dreigt niet behaald te worden.

Dit alles kan ook helpen bij een objectieve verdeling van de werklast tussen de verschillende collega’s.

Attaché en Projectbeheerder bij RSZ, Directie Internationale Relaties

Wave zorgt ervoor dat onze dienst geen gebruik meer hoeft te maken van een programma dat niet optimaal werkt. Daarnaast hebben we dankzij de processen en taken een duidelijk overzicht van wat er nog moet gebeuren voordat het onderzoeksrapport wordt afgesloten. Ik hoop dat we in de toekomst veel meer gebruik kunnen maken van procesautomatisering. Ik zie daar grote voordelen in, vooral bij het opstellen van brieven. Ik hoop ook dat we op termijn gegevens uit andere toepassingen kunnen halen, zodat de gegevens die we nu handmatig moeten invoeren ook beschikbaar zijn in de virtuele werkomgeving.