Spring naar de inhoud

In 2017 startte de RSZ samen met Smals het programma ‘Werkprocessen RSZ’ op. Zoals beschreven in de bestuursovereenkomst wou de RSZ evolueren naar een end-to-end georiënteerd en klantgericht werken met de nadruk op de traceerbaarheid, opvolging en sturing van processen. Via het proceswerken wil de RSZ ernaar streven bruggen te bouwen tussen de afzonderlijke diensten en zo de interne RSZ-processen nog beter op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

In die gedachtegang ontwikkelde Smals een uniforme toepassing die bestaande toepassingen bundelt en de administratieve taken integreert en automatiseert. Zo hebben alle medewerkers een zelfde zicht op het dossier en kunnen taken eenvoudig toegewezen worden aan collega’s om zo, samen, dit dossier af te handelen.

Lees meer over de teams en mensen achter Wave.

Product Owner – RSZ

« Dit grootschalige programma impliceert grote veranderingen voor de RSZ. Dankzij het programma beheren we al onze processen op transversale wijze en volgen we het werk van de RSZ van A tot Z.

We passen een Lean-methodologie toe om onze processen te verbeteren: we beogen meer eenvoud, meer efficiëntie een schrapping van de redundante acties. Dit vergemakkelijkt het werk van de agenten en het zorgt ervoor dat ze zich op de meer interessante aspecten kunnen concentreren. »

Service Manager – Smals

« Smals en RSZ kennen een jarenlange goede samenwerking bij het ontwikkelen van toepassingen ter ondersteuning van het dossierbeheer. Zo ontwikkelden we ook samen Wave, een nieuw product dat alle bestaande toepassingen bundelt en de administratieve taken van de RSZ-medewerker integreert en automatiseert.

Wave werd van bij de start ontwikkeld vanuit de ReUse-gedachte; elke nieuwe bouwsteen wordt ontwikkeld om makkelijk herbruikt te worden door een andere dienst binnen RSZ. Ook kunnen deze elementen herbruikt worden door andere instellingen.

De uitrol naar RVA bewijst dat Smals en RSZ samen een modulair en herbruikbaar product afgeleverd hebben.Voor Wave werd ook een governance structuur uitgewerkt. Zo zorgen we ervoor dat de toepassing blijft evolueren volgens een gezamenlijke roadmap, die door Smals en de verschillende instellingen beheerd wordt. Wave blijft zo klaar voor toekomstige evoluties, zowel functioneel als technisch. »

Voor meer informatie over Wave, aarzel niet om ons team te contacteren.